October 10, 2016

Zonder land

Het land van mijn jeugd is er niet meer
Het land van mijn voorvaderen is weg
Steunend op eigen kracht
Zonder wil om bij elkander te zijn. 

Het land van mijn jeugd is er niet meer
Mijn geboorteland is weg
In delen opgesplitst en verdeeld
Waar hoor ik nu bij?

Het land van mijn jeugd is er niet meer
Het nieuwe land is nergens bekend
Het doet elke keer weer pijn
Je land bestaat gewoon niet meer. 

Zonder wortels,
Zonder identiteit,
Zonder geschiedenis
Zonder vaderland. 

Zo ga je door het leven
Tot je weer wortels schiet. 

Total Pageviews